Over het Isolatie Gilde

Wij hanteren de hoogste standarden

Zijn er subsidiemogelijkheden voor bodemisolatie?

De Nederlandse overheid vindt het belangrijk dat we samen zo min mogelijk energie gebruiken om het milieu te beschermen. Om het besparen van energie te stimuleren, zijn er diverse subsidieregelingen in het leven geroepen. Eén van deze subsidieregelingen heeft betrekking op het aanbrengen van bodemisolatie.

Subsidie voor het aanbrengen van bodemisolatie
Om een financiële tegemoetkoming te krijgen bij het aanbrengen van bodemisolatie, kunt u gebruik maken van de Subsidie Energiebesparing Eigen Huis. Met deze subsidieregeling krijgt u ongeveer 20 procent van de kosten van uw isolatie terug. Zo hoeft u zelf minder geld te investeren in het isoleren van uw woning. Voorwaarde is wel dat u twee of meer energiebesparende maatregelen combineert. Dit betekent dat u niet alleen bodemisolatie laat aanbrengen, maar bijvoorbeeld ook dakisolatie of spouwmuurisolatie laat plaatsen. Laat u enkel bodemisolatie plaatsen, dan kunt u geen gebruik maken van deze subsidieregeling.

Verder profiteert u ook van een lager btw-tarief op de arbeidskosten van het aanbrengen van bodemisolatie. Voor het aanbrengen van isolatiemateriaal in de kruipruimte van uw woning, betaalt u namelijk slechts 6 procent btw aan het isolatiebedrijf. Aan het verlaagde btw-tarief bij het aanbrengen van bodemisolatie zijn geen voorwaarden verbonden.